คดีอาญา

คดีอาญา คือ คดีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ได้เเก่ พ.ร.บ.ที่มีโทษทางอาญา เช่น พ.ร.บ.การพนัน พ.ร.บ.อาวุธปืน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฯลฯ

โทษสำหรับลงเเก่ผู้กระทำความผิดมีดังนี้

1) ประหารชีวิต

2) จำคุก

3) กักขัง

4) ปรับ

5) ริบทรัพย์สิน

คดีอาญาอาจเเบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความผิดต่อเเผ่นดิน เเละความผิดต่อส่วนตัว ความผิดต่อส่วนตัวเป็นความผิดที่ยอมความได้ เช่น ยักยอก ฉ้อโกง ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก หมิ่นประมาท เป็นต้น

บุคคลผู้เกี่ยวข้องในคดีอาญามีดังนี้

 • ผู้เสียหาย หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดฐานใดฐานหนึ่ง 
 • ผู้ต้องหา หมายความถึง บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล 
 • จำเลย หมายความถึง บุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้ว โดยข้อหาว่าได้กระทำความผิด
 • พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน
 • พนักงานอัยการ หมายความถึง เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้ จะเป็นข้าราชการในกรมอัยการ หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้

 

ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา

เริ่มต้นด้วยผู้เสียหายเเจ้งความ(ร้องทุกข์)ต่อพนักงานสอบสวน หรือ เป็นโจทก์ฟ้องคดีเองต่อศาล

 • กรณีผู้เสียหายร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนมีหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดเเละรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ
 • กรณีผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง ศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอ "ไต่สวนมูลฟ้อง" หมายความถึง กระบวนไต่สวนของศาล เพื่อวินิจฉัยถึงมูลคดีซึ่งจำเลยต้องหา คดีที่ผู้เสียหายนิยมเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองเพราะมีความรวดเร็ว ได้เเก่ คดีความผิดฐาน ยักยอก ฉ้อโกง ทำให้เสียทรัพย์ หมิ่นประมาท บุกรุก เช็คเด้ง
 
อายุความในคดีอาญา ในคดีอาญา ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิด มายังศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วันกระทำความผิดเป็นอัน ขาดอายุความ ป.อ.มาตรา 95
 • ยี่สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษประหารชีวิต จำคุก ตลอดชีวิต หรือจำคุกยี่สิบปี
 • สิบห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าเจ็ดปีแต่ ยังไม่ถึงยี่สิบปี
 • สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี
 • ห้าปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกกว่าหนึ่งเดือนถึง หนึ่งปี
 • หนึ่งปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งเดือน ลงมาหรือต้องระวางโทษอย่างอื่น

ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ ป.อ.มาตรา 96

 

 

เป็นโจทก์ฟ้อง คดีอาญา หรือถูกฟ้องเป็นจำเลย

ถูกเเจ้งข้อกล่าวหาชั้นพนักงานสอบสวน

ทางสำนักงานของเรา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปรึกษาทนายณัฐวุฒิ อักษร Tel. 098-8275510

ติดต่อทางไลน์ เเอดไลน์ -> Line ID : lawyer37 

 


 • ยาเสพติด.jpg
  คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้อง 7 ฉบับ ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 2. พระราชบัญญัติ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2549 3. พระราชบั...

 • fraud.jpg
  ฉ้อโกง การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือการหลอกลวงด้วยการเเสดงข้อความอันเป็นเท็จ กับอีกส่วนหนึ่งคือการปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้เเจ้งเเละโดยการหลอกลวงนี้ได้ไปซึ...

 • ยักยอก - Copy.jpg
  ความผิด "ยักยอกทรัพย์" เป็นความผิดที่มีการพบบ่อยมาก ในการทำงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่นพนักงานเก็บเงิน พนักงานคลังสินค้า หรือการมอบหมายลักษณะตัวการ ตัวแทน หรือการฝากทรัพย์ ข้อเ...

 • bodily harm.jpg
  ความผิดต่อร่างกาย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ถึง 300 มาตรา 295 ผู้ใดทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย หรือจิตใจของผู้อื่นนั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ต้องระวา...
Visitors: 58,985