คดีเเพ่ง

คดีเเพ่ง คือ คดีที่มีการโต้เเย้งเกี่ยวกับสิทธิ หรือหน้าที่ ของบุคคลตามกฎหมายเเพ่ง เช่น ผิดสัญญา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ ฟ้องให้ชำระหนี้หรือให้กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ฟ้องบุคคลผู้ทำละเมิด ฟ้องหย่า ฟ้องขับไล่ เป็นต้น 

โดยมีจุดมุ่งหมายให้คู่กรณีอีกฝ่าย ชำระเงินกระทำการหรือละเว้นการกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ฟ้อง มิใช่มุ่งหมายให้คู่กรณีอีกฝ่ายต้องถูกลงโทษทางร่างกาย เช่น จำคุก กักขัง หรือทางทรัพย์สิน เช่น ปรับ ริบทรัพย์สิน

นอกจากนี้กฎหมายเเพ่งยังให้สิทธิว่า บุคคลใดจะต้องใช้สิทธิทางศาล บุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้ คือคดีที่ไม่มีการโต้เเย้งเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ เป็นคดีไม่มีข้อพิพาท เช่น ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ร้องขอเป็นผู้อนุบาล-ผู้พิทักษ์ ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กเป็นบุตร ร้องขอครอบครองปรปักษ์ คดีเหล่านี้ให้ทำเป็นคำร้อง(มิใช้คำฟ้อง)ฝ่ายเดียวเสนอต่อศาล

เมื่อจำเป็นต้องฟ้องคดีจะฟ้องที่ศาลใด?

ต้องดูประเภทของคดีว่าอยู่ในอำนาจของศาลใด เเละดูจำนวนเงินของคดีที่พิพาทกันว่า อยู่ในอำนาจศาลจังหวัดหรือศาลเเขวง

ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้

ศาลจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ทั่วไปที่จะพิจารณาพิพากษาคดีได้ทุกประเภท ซึ่งจะมีที่ตั้งประจำในแต่ละจังหวัดหรือในบางอำเภอ เว้นแต่คดีที่อยู่ในอำนาจศาลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่นศาลชำนัญพิเศษ แต่ในส่วนของคดีแพ่งศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาคดี ดังนี้

1) คดีที่มีจำนวนเงินหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทกันเกินกว่า 300,000 บาท

2) คดีที่ฟ้องขอให้ระงับความเดือดร้อน รำคาญ หรือความเสียหายซึ่งไม่เกี่ยวกับจำนวนเงิน เช่น การฟ้องขับไล่ ทางภาระจำยอม

3) คดีไม่มีข้อพิพาท เช่น คดีขอเป็นผู้จัดการมรดก คดีขอแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ การขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ คดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ เป็นต้น

อย่างไรก็ดีในจังหวัดที่ไม่มีศาลแขวง ศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาคดีของศาลแขวงด้วย

ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้

ศาลแขวงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเล็กๆน้อยๆ และมีอำนาจไต่สวนหรือออกคำสั่งใดที่อยู่ในอำนาจของผู้พิพากษาคนเดียว แต่ในส่วนของคดีแพ่งมีอำนาจพิจารณาคดีที่มีจำนวนเงินที่พิพาทหรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาท

 

 

เป็นโจทก์ฟ้อง คดีเเพ่ง หรือถูกฟ้องเป็นจำเลย

ทางสำนักงานของเรา ยินดีให้คำปรึกษาฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ปรึกษาทนายณัฐวุฒิ อักษร Tel. 098-8275510

ติดต่อทางไลน์ เเอดไลน์ -> Line ID : lawyer37 


  • กู้ยืมเงิน.jpg
    คดีกู้ยืมเงิน คดีกู้ยืมเงินเป็นคดีอีกประเภทหนึ่งที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมากมีสถิติคดีอยู่ในระดับอัตราที่สูงหากมองอย่างผิวเผินเหมือนเป็นคดีที่ไม่มีความยุ่งยากอะไรแต่แท้จร...
Visitors: 58,983