คู่มือสำหรับประชาชน

กฎหมายนั้นบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้กับประชาชนทุกคน แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายมากนัก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พอจะรู้กฎหมายอยู่บ้างแต่ในฐานะที่เป็นประชาชนจะปฎิเสธว่าไม่รู้กฎหมายมิได้

ผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายที่ประกอบวิชาชีพทนายความจึงได้ "รวบรวมบทความกฎหมายที่ประชาชนควรรู้" ไว้ ณ ที่นี้ ด้วยเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอเชิญเลือกอ่านตามความสนใจ เเละหากมีข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา

นายณัฐวุฒิ อักษร

ทนายความหัวหน้าสำนักงานฯ


  • ผู้ต้องหา หรือ จำเลย.jpg
    "ผู้ต้องหา" หรือ "จำเลย"ในคดีอาญาเป็นสถานะของบุคคลในขั้นตอนของกระบวนการในการดำเนินคดีอาญาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดพึงปรารถนา เเต่หากต้องตกอยู่ในสถานะดังกล่าว สิ่งที่ควรจะต้องทราบ เ...
Visitors: 58,985