คู่มือสำหรับทนายความ

สำนักงานได้รวบรวม คำเเถลง คำร้อง ร่างสัญญาต่างๆ บทความกฎหมาย ที่คาดว่าเป็นประโยชน์กับท่านนักกฎหมาย ทนายความ ขอเชิญเลือกอ่านได้ตามความประสงค์

นายณัฐวุฒิ อักษร

ทนายความหัวหน้าสำนักงานฯ

 


  • คำเเถลง.jpg
    สำนักงานฯ ได้รวบรวมคำเเถลงไว้เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ท่านนักกฎหมาย ทนายความ ขอเชิญเลือกอ่านได้ตามความสนใจ ด้านล่างนี้ ลำดับที่ 1. คำเเถลง ขอคัดคำพิพากษา 2. คำเเถลง ขอคัดถ่ายคำเบิกควา...

  • คำร้อง.jpg
    สำนักงานฯ ได้รวบรวมคำร้องต่างๆไว้ เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ท่านนักกฎหมาย ทนายความ ขอเชิญเลือกอ่านได้ตามความสนใจตามลำดับด้านล่างนี้ ลำดับที่ 1. คำร้อง ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยกา...

  • English for Lawyers.png
    ทางสำนักงานฯ ได้รวบรวมคำศัพท์กฎหมาย ตัวอย่างการสื่อสารกับลูกความโดยใช้ภาษาอังกฤษ ที่คาดว่าเป็นประโยชน์กับท่านนักกฎหมาย ทนายความ ที่มีความสนใจ เชิญเยี่ยมชมได้ตามความประสงค์ ลำดับที...
Visitors: 58,983